Kontroll Ansvarig uppdrag:

1.Kranbalken 3 (Padelarena)

Spännande resa med en padelarena i Västerås. Den moderna och absolut högsta padelarenan i stan med bruttoarea om cirka 1800 ㎡.

2.Hackspetten 6 (Villa i Hallstahammar)

Ett enbostadshus med byggnadsarea om cirka 202 ㎡ samt komplementbyggnad i form av ett garage. Fasaderna kommer att utformas med stående träpanel i vit kulör med ett tak av svarta betongtakpannor.

3.Hackspetten 2 (Villa i Hallstahammar)

Ett nytt spännande projekt i Hallstahammar, Hackspetten 1 och 2 med boarea om cirka 147 ㎡. Varje enbostadshus har cirka 175 ㎡ byggnadsarea samt carport med förråd (komplementbyggnad) om totalt 24 ㎡. Husen Kommer att uppföras med träpanel med list i en grå kulör, taket kommer att bekläs med svarta betongtegelpannor. Fönsterna kommer få en spröjsindelning för att få liv i fasaden. Förråd med carport antas följa samma färgkombination.

4.Litslunda 1.48 (Västerås)

Nybyggt enbostadshus i ett plan samt en fristående carport med vidbyggt förråd. Bostadshuset utformas med ett sadeltak som beläggs med röda tegelpannor. Fasaderna kläs i stående träpanel i kulören Grå S 4000 N.

5.Litslunda 1.53 (Västerås)

Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd samt installation av eldstad. Tillkommande byggnadsarea är 149 ㎡, varav öppenarea om 22 ㎡. Fasaden utformas med träpanel i bruten vit kulör (NCS S 0502-Y). Taket utformas som sadeltak med olika fall med tegelröd kulör. Nockhöjden är 8,4 meter samt taklutningen är om 30 grader medan frontespisen har en lutning om 35 grader. Carporten har en nockhöjd på 4,2 meter och en taklutning om 32 grader. Byggnaden grundläggs med en färdig golvnivå på +38,30, vilket bedöms vara i enlighet med planens bestämmelse gällande minst 0,3 meter över nivå på intilliggande gata.

6.Litslunda 1.54 (Västerås)

Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd samt installation av eldstad. Enbostadshus med tillhörande carport och förråd är i ett plan med sadeltak. Fasaden är i stående svart träpanel och sadeltaket beläggs med röda tegelpannor.

7.Kartografen 6 (Västerås)

Den mest attraktiva villan i Skälby-område med sin moderna design. Designen av detta hus baserades på idén om arkitektonisk integration, där designidén började med valet av några moderna element, såsom utformningen av taket utan takfot, och de kombinerades med några gamla arkitektoniska element som de spröjsade fönstren och den traditionella takformen (sadeltak). Alla dessa idéer samlades in och studerades noggrant för att komma till den här fina designen. Fasadernas utformning förlitade sig på överlappning och avstånd för att genom solens skugga forma fasadens utmärkande arkitektoniska element och för att undvika tristess i fasaderna och i sin tur ge en särprägel åt den arkitektoniska formen som helhet. Moderna och genomtänkta detaljer i designen harmoniserar med byggnadens fasader och bildar en slags arkitektonisk flört.

8.Stomnätet 28 (Västerås)

Vår älskade H-huset med öppenarea 40 ㎡ och byggnadsarea 222 kvm. En unik planlösning med ryggåstak över vardagsrummet. Huset kläs med vit puts med sockel av mörkgrå sten. Taket beläggs med svarta betongpannor.

9.Stomnätet 22 (Västerås)

Denna unika villa i Skälby-området i Västerås med tillkommande bruttoarea på 324 ㎡ och byggnadsarea är 254 ㎡. Småhuset är delvis i en plan och delvis två i mitten av villan. Garaget inbyggs i huvudbyggnaden som putsas i standard vit med svart sten på socken. Sadeltak beläggs med svarta betongpannor.

10.Jölmesta 1.4 (Villa i Västerås)

Spännande resa med en fin villa i Jölmesta området. Enplans vila med vita träpaneler och svarta betongtakpannor.

11.Kolbäck Ulvsta 2.7 (Hallstahammar Hus 1)

Lyxigt hus i Kolbäck området med en och en halv plans villa med boarea om cirka 182 ㎡.

12.Kolbäck Ulvsta 2.7 (Hallstahammar Hus 2)

Lyxigt hus i Kolbäck området med en och en halv plans villa med boarea om cirka 182 ㎡.