Våra tjänster:

Kontakt med myndigheter

Vi är din kontaktperson i ärendet gentemot kommunen och hjälper dig med ansökan om förhandsbesked, bygglov, anmälningar och övriga bygglovsärenden. Vi tar fram och sänder in de handlingar som kommunen behöver till grund för beslut i ärendet och har dialog med kommunen vid eventuella frågor eller behov av kompletterande underlag.