Våra tjänster:

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Den kontrollansvarige ska finnas med i hela processen, från bygglovsanmälan till slutbesked, och följa en särskilt upprättad kontrollplan för det aktuella projektet.

Vi är certifierade enligt de krav som finns i EU:s tjänstedirektiv för kontrollansvariga och erbjuder dig som kund denna tjänst. Tillsammans med vår gedigna erfarenhet från att ha arbetet som tjänstperson i olika kommuner kan vi säkerställa att processen både genomförs på ett smidigt men samtidigt säkert sätt.