Våra tjänster:

Energiberäkning, Energiverifiering och Energideklaration.

Vi utför energiberäkningar för bygglov, start- och slutbesked (verifierad energiberäkning). Vi utreder att byggnaden klarar de ställda kraven genom vår energiberäkning.

Vi utför beräkning av energianvändning enigt BBR 22, 23 och 24 samt beräkning av primärenergi enligt BBR 25–29.