Padel Arenor:

Padelhall (Västerås)

Padel Arena med en bruttoarea om cirka 2 000 kvadratmeter i Erikslund. Byggnaden har en horisontell arkitektonisk utformning med varierande glans kulör.