Våra tjänster:

Vi hjälper dig med dina arkitektritningar, från inspiration och idéer till färdiga ritningar.

Våra nöjda kunder:

Vi återkommer snart vi kan med våra referenser.

Våra projekt:

Vi stöttar dig genom hela processen, från idé till färdigt hus.

Erikslund padelhall

Västerås

Padel Arena med en bruttoarea om cirka 2 000 kvadratmeter i Erikslund. Byggnaden har en horisontell arkitektonisk utformning med varierande glans kulör.

Västtuna 1:33 i Hallstahammar

Hallstahammar

Flerbostadshus i form av 16 radhus i Hallstahammar. Fasader utformas med puts i vit kulör och taket är utformas med svart plåt.

TwistShake Lager

Västerås

House of Twistshake med en bruttoarea om cirka 20 000 kvadratmeter i Hacksta. Byggnaden har en vertikal arkitektonisk utformning som enligt byggnadsnämnden kommer att sticka ut i Västerås och höja kvaliteten av Västerås arkitektoniska gestaltning.