Våra tjänster:

Konstruktionsritningar

Ett konstruktionsdokument beskriver en byggnads bärande konstruktion. Syftet är att ge förvaltare, byggherrar, entreprenörer och byggnadsnämnden en sammanställning av byggnadens tekniska egenskaper. Med andra ord så beskriver konstruktionsritningen i detalj hur den tänkta byggnationen ska konstrueras och i slutänden byggas.