Våra tjänster:

Avstyckningsritning

Avstyckningsritning i form av situationsplan kan behövas när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Vid avstyckning gör vi flera utredningar för att säkerställa att den nya fastigheten lämpar sig för sin nya användning.