Våra tjänster:

Detaljplaneprocess

Vi hjälper dig som kund att ta fram en detaljplan och är med er genom hela detaljplaneprocessen från idé till antagen plan. Vi kan både projektleda eller vara ett stöd genom hela processen. Vi gör de utredningar som processen kräver såsom inmätningar, analyser, begäran om planbesked och övriga handlingar. I mer komplicerade utredningar (genteknik, trafik, grundvatten etc.) tar vi in underkonsulter efter ditt godkännande.