Lager och kontor:

House Of TwistShake (Västerås-Hacksta)

House of Twistshake med en bruttoarea om cirka 20 000 kvadratmeter i Hacksta. Byggnaden har en vertikal arkitektonisk utformning som enligt byggnadsnämnden kommer att sticka ut i Västerås och höja kvaliteten av Västerås arkitektoniska gestaltning.