Våra tjänster:

Brandskyddsbeskrivning

Vi utför brandskyddsbeskrivningar som uppfyller de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Vi har ett nära samarbete med byggherrar, projektörer och entreprenörer för att säkerställa att vi tillgodoser kundens önskemål och gällande lagkrav. I projektets slutskede är vi med och verifierar brandskyddet och upprättar slutintyg avseende brand.