Våra tjänster:

Konstruktionsberäkningar

En byggnad behöver klara påverkan i form av temperaturförändringar, laster och nedbrytningsprocesser. För att garantera att din byggnad står emot dessa påfrestningar och säkerställa bärigheten, säkerheten och stabiliteten för byggnaden så behöver byggnadens dimensionering och utformning noga tänkas igenom. Vi utför konstruktionsberäkningar för tillbyggnationer, nybyggnationer, ombyggnationer under byggnadsprocessens olika stadier.