Villor:

Kartografen 5 (Västerås)

Ett modernt hus i Skälby, Västerås med tillkommande bruttoarea på 435 ㎡, öppenarea på 26 ㎡ och byggnadsarea på 308 ㎡. Nybyggnad av enbostadshus med garage och carport. Fasaden kläs i vit puts (NCS S 0502-Y) och taket täcks med svart plåt (NCS S 9000 N).

Kartografen 6 (Västerås)

Det här vackra huset är designat i två plan med en boarea på 320 ㎡. Huset ska utföras med fasader i grå puts och taket beläggs med mörkgrå betongpannor. En unik planlösning med högt i tak och stora fönsterytor. Designen av detta hus baserades på idén om en arkitektonisk integration, där designidén börjar med valet av några moderna arkitektoniska element, såsom utformningen av taket utan takfot, och de kombinerades med några gamla arkitektoniska element liksom de spröjsade fönstren och den traditionella takformen (sadeltak). Alla dessa idéer samlades in och studerades noggrant för att komma till den här fina designen. Fasadernas utformning förlitade sig på överlappning och avstånd för att genom solens skugga forma fasadens utmärkande arkitektoniska element och för att undvika tristess i fasaderna och i sin tur ge en särprägel åt den arkitektoniska formen som helhet. Moderna och genomtänkta detaljer i designen harmoniserar med byggnadens fasader och bildar en slags arkitektonisk flört.

Kartografen 7 (Västerås)

Här är ett exempel som vi vill dela med oss av. Denna villa i Skälby-området i Västerås, med en yta på cirka 410 ㎡ i form av två våningar, öppenarea på 45 ㎡. Huset består av vita putsade fasader och taket kommer att utformas med svart plåt. En öppen planlösning, vilket ökar husets estetiska detaljer, samt höjer värdet på huset i sig.

Kartografen 14 (Västerås)

Den fjärde villan i Skälby området i Västerås med tillkommande bruttoarea och byggnadsarea om cirka 170 ㎡. Huset kläs med vit, stående träpanel (NCS S 0502-Y). Taket beläggs med svarta betongpannor (NCS S 9000-N).

Stomnätet 22 (Västerås)

Den femte villan i Skälby-området i Västerås med tillkommande bruttoarea på 324 ㎡ och byggnadsarea på 254 ㎡. Småhuset är delvis i en plan och delvis två i mitten av villan. Garaget inbyggs i huvudbyggnaden samt putsas i standard vit med svart sten på socken. Sadeltak beläggs med svarta betongpannor.

Stomnätet 28 (Västerås)

Vårt älskade H-hus med tillkommande bruttoarea på 222 ㎡, öppenarea på 40 ㎡ och byggnadsarea på 222 ㎡. En unik planlösning med ryggåstak över vardagsrummet. Huset kläs med vit puts med sockel av mörkgrå sten. Taket beläggs med svarta betongpannor.

Stomnätet 36 (Västerås)

Ett hus i Skälby-området med tillkommande bruttoarea på 340 ㎡. Huset kläs med vita stående träpanel (NCS S 0502-Y). Taket beläggs med svarta betongpannor (NCS S 9000-N).

Ulvsta 2-7 (Kolbäck)

Design tillhör ett hus i Kolbäck, ett fint 1,5 plans villa med en boarea om cirka 182 ㎡.

Vattentornet 11 (Kolbäck)

Enbostadshus i en våning med bruttoarea om cirka 191 ㎡. Fasaden kläs med stående träpanel. Taket täcks med betongtakpannor.

Hackspetten 1 & 2 (Hallstahammar)

Ett nytt spännande projekt i Hallstahammar, Hackspetten 1 och 2 med boarea om cirka 147 ㎡. Varje enbostadshus har cirka 175 ㎡ byggnadsarea samt carport med förråd (komplementbyggnad) om totalt 24 ㎡. Husen kommer att uppföras med träpanel med list i en grå kulör, taket kommer att bekläs med svarta betongtegelpannor. Fönsterna kommer få en spröjsindelning för att få liv i fasaden. Förråd med carport antas följa samma färgkombination.

Hackspetten 11 (Hallstahammar)

Ett nytt spännande projekt i Hallstahammar, Hackspetten 11 med boarea om cirka 175 ㎡. Huset är designat med idén att husvolymen harmoniserar med formen på tomten och genom skillnad på volymhöjder mellan huskropparna skapa en unik arkitektonisk utformning.

Hackspetten 4 & 5 (Hallstahammar)

Ett enbostadshus samt komplementbyggnad i form av en carport och förråd. Fasaderna kommer att utformas med liggande träpanel i vit kulör med ett tak av svarta betongtakpannor. Arkitekturen är en avhuggen typ utan takfötter där taket slutar direkt i en hängränna. Komplementbyggnaden kommer att utformas i en liknande stil.

Hackspetten 6 (Hallstahammar)

Ett enbostadshus med byggnadsarea om cirka 202 ㎡ samt komplementbyggnad i form av ett garage. Fasaderna kommer att utformas med stående träpanel i vit kulör med ett tak av svarta betongtakpannor.