Våra tjänster:

Stöd för Förhandsbesked processen

Om du vill bebygga eller avstycka en fastighet utanför ett detaljplanelagt område kan det behövas ett förhandsbesked från kommunen. Vi hjälper dig genom hela processen tar fram de handlingar och utredningar som krävs.