Våra tjänster:

Konsult med bygglovstjänster

Vi kan bistå företag och myndigheter med konsulttjänster såsom bygglovshandläggare eller bygglovsarkitekt, bygglovsinspektör, och planarkitekt.

Vi kan även lämna utlåtanden som oberoende arkitekt.