Våra tjänster:

Konsult med bygglovstjänster

Här är de grundläggande stegen och aspekterna som är involverade i denna tjänst:

Bedömning av Tillgänglighet: Organisationen genomför en noggrann bedömning av tillgängligheten för sina digitala tillgångar. Detta kan inkludera webbplatser, mobilapplikationer, mjukvaror och andra digitala gränssnitt.

Användning av Tillgänglighetsstandarder: Bedömningen görs med hänsyn till internationella standarder för tillgänglighet, såsom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dessa riktlinjer fastställer kriterier för att göra digitalt innehåll mer åtkomligt för personer med olika funktionshinder.